FKSP balíček Liberec

Pobytový balíček FKSP

Nově lze u nás hradit všechny pobyty z příspěvků Vašeho zaměstnavatele – tzv. FKSP nebo-li Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Na základě vašeho přání zajistíme fakturaci Vámi zvoleného pobytu Vašemu zaměstnavateli a proplacení z fondů FKSP nebo jiných fondů zaměstnavatele podle účetních a právních předpisů. Prosíme o:

  • sdělení přesného názvu, adresy,
  • IČO, DIČ firmy
  • Podrobné znění textu, které bude uvedeno na faktuře.

Pro zaměstnavatele nabízíme čerpání služeb formou poukazů případně zajištěním služební cesty. Poukazy na odběr služeb mohou být v různé hodnotě (min. však 500 Kč). Tyto poukazy je možno poskytnout zaměstnancům jako jeden zezaměstnaneckých benefitů. Tento benefit je na straně zaměstnance osvobozen nejen od daně z příjmu, ale i od odvodu pojistného na sociální zdravotní pojištění až do částky 20.000,- Kč za zaměstnance a rok.

  • FKSP je Fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky.
  • Pravidla, podle kterých tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu upravuje vyhláška ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění.
  • O použití peněz z tohoto fondu spolurozhoduje odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Soukromí zaměstnavatelé často k obdobným účelům vytvářejí takzvaný sociální fond.

Pro více informací nás kontaktujte na naší mailové adrese  zdvorakova@hotel-liberec.eu

Děkujeme a budeme se těšit na Vaší návštěvu.

Martina Zdvořáková, Hotel Liberec manager

Translate WEB